چین: پرونده جاسوسی دیگری در آمریکا را افشا می کنیم
تهران- ایرنا -یک مقام ارشد اطلاعاتی چین گفت پرونده جاسوسی یک شهروند چینی که متهم به همکاری با یک موسسه دفاعی آمریکاست و پرونده وی به دادگاهی در شهر چنگدو واقع در جنوب غربی چین فرستاده شده را منتشر می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85267736/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85