ژاپن هشدار طوفان شدید صادر کرد


تهران – ایرنا – طوفان شدیدی که گفته شده امروز سه‌شنبه جنوب ژاپن را در می نوردد باعث لغو صدها پرواز شد و مقامات از شهروندان خواستند به دنبال سرپناه باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186318/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF