ژاپن ۱۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه به غزه ارسال می کند
تهران- ایرنا – یوکو کامیکاوا وزیر امور خارجه ژاپن اعلام کرد ژاپن ۱۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه برای غیرنظامیان نوار غزه در میانه بحران انسانی ناشی از جنگ در این منطقه ارسال خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85261312/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF