کابینه کره‌جنوبی درباره درگیری اسرائیل و فلسطین نشست اضطراری برگزار می کند
تهران- ایرنا – دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز چهارشنبه اعلام کرد یون سوک یول خواستار برگزاری جلسه اضطراری برای مذاکره پیرامون تاثیر افزایش تنش میان اسرائیل و فلسطین بر روی مسائل اقتصادی و امنیتی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85254646/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C