کره جنوبی، آمریکا و ژاپن رزمایش‌های جدیدی آغاز کردند


تهران- ایرنا- کره جنوبی، آمریکا و ژاپن در بحبوحه تنش‌ها با کره شمالی، رزمایش سه‌جانبه‌ای در آب‌های بین‌المللی دریای شرقی آغاز کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085096/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF