کره جنوبی، آمریکا و ژاپن نخستین نشست مذاکرات امنیت اقتصادی را برگزار کردند


تهران- ایرنا – دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی از برگزاری نخستین جلسه کره جنوبی، آمریکا و ژاپن در پی آغاز به کار مذاکرات امنیت اقتصادی در هونولولو خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043147/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7