کره جنوبی بودجه حمایت مالی از اوکراین را افزایش می دهد


تهران- ایرنا – کره جنوبی اعلام کرد در بودجه سال مالی آینده خود، بسته حمایت مالی از اوکراین و کمک به بازسازی این کشور را افزایش داده و در نظر دارد مبلغ ۵۲۰ میلیارد وون معادل ۳۹۳ میلیون دلار برای کمک مالی به اوکراین تخصیص دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85214423/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF