کره جنوبی در اندیشه تصاحب بازار سلاح و انرژی هسته ای امارات


تهران- ایرنا – « یون سوک یول » رئیس جمهوری کره جنوبی امروز شنبه در راستای بخشی از برنامه های توسعه صادرات این کشور به ویژه در زمینه انرژی هسته ای و تسلیحات نظامی به امارات متحده عربی، سئول را به مقصد اوظبی ترک کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998033/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA