کره جنوبی راکتور هسته ای هانبیت را پس از ۵ سال خاموشی دوباره راه اندازی کرد 


تهران- ایرنا- آژانس ایمنی هسته ای کره جنوبی اعلام کرد که با اتمام بازرسی های تعمیر و نگهداری، راه اندازی مجدد راکتور هانبیت چهار را پس از ۵ سال خاموشی تایید کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965671/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87