کره جنوبی میزبان نشست سال آینده رؤسای مجمع عمومی سازمان ملل شد


تهران – ایرنا – کیم هونگ کیو شهردار شهر گانگ نئونگ کره جنوبی امروز دوشنبه اعلام کرد این شهر واقع در ساحل شرقی کره جنوبی به عنوان میزبان نشست سال آینده شورای روسای مجامع عمومی سازمان ملل متحد (UNCPGA) و گردهمایی سالانه روسای سابق مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA) انتخاب شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85267611/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B4%D8%AF