کره جنوبی نظارت بر واردات غذاهای دریایی از ژاپن را تشدید می‌کند


تهران- ایرنا- وزارت اقیانوس‌های کره جنوبی اعلام کرد این کشور از امروز (دوشنبه) بازرسی ویژه‌ای را در خصوص محصولات غذایی دریایی وارداتی به منظور رفع نگرانی‌های ایمنی عمومی پس از انتشار آب های آلوده ژاپن از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما، آغاز کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85213387/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF