کره جنوبی نفوذ پهپادهای کره شمالی را غیرقابل قبول خواند


تهران- ایرنا – « یون سوک یول » رئیس جمهوری کره جنوبی اقدام اخیر کره شمالی پیرامون ارسال پهپاد به خاک این کشور را غیرقابل قبول توصیف کرد و خواستار آمادگی های جنگی فوق العاده برای تضمین صلح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983178/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF