کره جنوبی: همکاری نظامی روسیه و کره شمالی «غیرقانونی و غیرموجه» است


تهران – ایرنا – رئیس جمهوری کره جنوبی امروز یکشنبه در مصاحبه ای با اشاره به سفر رئیس کره شمالی به روسیه گفت همکاری نظامی کره شمالی و روسیه «غیرقانونی و ناموجه» است و جامعه بین المللی در برابر آن محکم می ایستد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230444/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87