کره جنوبی و آمریکا درباره تهدیدات پیونگ یانگ گفت و گو کردند


تهران – ایرنا – وزیر دفاع کره جنوبی و سفیر آمریکا در سئول امروز سه شنبه درباره امنیت منطقه ای و همکاری های مشترک برای بازدارندگی از تهدیدات نظامی کره شمالی گفت و گو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85269381/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF