کره جنوبی و عربستان در آخرین مرحله مذاکرات برای همکاری در صنعت دفاعی
تهران- ایرنا – یکی از مقامات دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد این کشور و عربستان در مرحله نهایی مذاکرات پیرامون همکاری وسیع در صنعت دفاعی هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85267558/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA