کره جنوبی و قطر روابط در زمینه انرژی و صنعت کشتی سازی را گسترش می دهند
تهران- ایرنا – وزارت صنعت کره جنوبی اعلام کرد مقامات ارشد حوزه صنایع و انرژی این کشور و قطر امروز چهارشنبه برای تقویت همکاری های دوجانبه در زمینه انرژی و کشتی سازی مذاکره کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85240450/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4