کره جنوبی و کلمبیا برای صادرات هواپیماهای نظامی توافق‌نامه امضا کردند
تهران– ایرنا- کره جنوبی و کلمبیا امروز چهارشنبه، در میانه افزایش تلاش‌های سئول برای صادرات هواپیما به این کشور آمریکای جنوبی، توافقنامه‌ای را برای به رسمیت شناختن متقابل صلاحیت پرواز هواپیماهای نظامی خود امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85386268/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7