کره شمالی: روابط نظامی با روسیه طبیعی است
تهران- ایرنا – رئیس کره شمالی با محکوم کردن اظهارات هفته گذشته رئیس جمهوری کره جنوبی درباره مکاری نظامی میان پیونگ یانگ و مسکو، روابط با روسیه را به عنوان کشور همسایه طبیعی خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85238081/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA