کره شمالی قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی را محکوم کرد


تهران- ایرنا – کره شمالی آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای انتقاد از پیشرفت هسته ای پیونگ یانگ محکوم کرد و آن را توطئه آمریکا و متحدانش خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85245366/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF