کیودو از افزایش ۴۰ درصدی تعرفه ی برق در ژاپن خبر داد


تهران- ایرنا- خبرگزاری کیودو اعلام کرد که شرکت های بزرگ برق ژاپن تعرفه ها را ۳۰ تا ۴۰ درصد در سال مالی ۲۰۲۳ افزایش
می دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010762/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF