گلوبال تایمز: کره جنوبی دنباله‌روی آمریکا و غرب علیه چین نباشد

این برنامه ها شامل تقویت همکاری سه جانبه میان آمریکا، کره جنوبی و ژاپن، شرکت در روند راه اندازی چارچوب اقتصادی هند – اقیانوسیه در جهت کامیابی و شرکت در اجلاس ناتو بوده است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، گلوبال تایمز در این نوشتار آورد: «یون سوک یول» رئیس جمهوری کره جنوبی از زمان به قدرت رسیدن در سازوکارهای و رویدادهای چند جانبه ای مشارکت داشته که کم و بیش به چین به عنوان یک هدف توجه داشته است.

با این همه، رویارویی به نفع هیچ یک از طرفین نیست و حتی تاثیر منفی آن بر سئول می تواند بیشتر باشد.

ارزیابی اثرات زیست محیطی پایگاه تاد در دستور کار سئول قرار دارد، سیگنالی مهم مبنی بر اینکه دولت یون به فشار برای استقرار سامانه دفاع ضد موشک بالستیک ادامه خواهد داد.

واشنگتن از مساله تاد برای ایجاد اختلاف بین پکن و سئول استفاده کرده است. کره جنوبی منافع خود را قربانی آمریکا کرده است، اما آیا وقتی اتفاقی بیفتد، واشنگتن از سئول دفاع خواهد کرد؟

چین و کره جنوبی، همسایگان دائمی و شرکای جدایی ناپذیر هستند. واقعیات ثابت کرده است که توسعه روابط چین و کره جنوبی، به نفع هر دو کشور و مردم دو کشور است و توسعه و صلح منطقه را ترویج می کند.

در همین حال، باید گفت که سئول با مشکلاتی ناشی از پکن مواجه نیست. حتی اگر واقعا درگیری یا رویارویی بین دو کشور وجود داشته باشد، آیا آن کشورهای همفکر در گروه هایی که کره جنوبی عضو آن است، از سئول دفاع خواهند کرد؟

این در حالی است که در سال های اخیر، درگیری بین پکن و سئول بر سر مساله تاد بالا گرفته است. چین که اقدامات متقابلی علیه کره جنوبی در پیش می گیرد، به وضوح نباید مورد نکوهش قرار گیرد. این درگیری ناشی از تبدیل شدن کره جنوبی به گروگان آمریکا برای سرکوب چین است.

در واقع تضاد منافع اساسی بین چین و کره جنوبی وجود ندارد. اما امروز به نظر می رسد کره جنوبی ابتکارعمل را در دست گرفته است تا رویارویی با چین را به موضوعی اصلی تبدیل کند.

این احتمال وجود دارد که در آینده آمریکا و سایر کشورهای غربی، کره جنوبی را به مشکلات بیشتری که ایجاد می کنند به جای کمک به این کشور سوق دهند.

مشکلات امنیتی کره جنوبی با رو کردن به غرب یا استفاده از تسلیحات و تجهیزات آمریکایی قابل حل نیست.

بسیاری از رسانه ها و کارشناسان کره جنوبی نگران هستند که کشورشان دیر یا زود در معرض اقدام تلافی جویانه چین به دلیل چنین اقداماتی قرار گیرد.

پکن از سئول در ایفای نقش فعالانه تری در عرصه بین المللی حمایت می کند. امید می رود که سئول ماهیت مناسبات چین و کره جنوبی را در کند و کورکورانه از سیاست غرب و واشنگتن نسبت به پکن پیروی نکند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84827881/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

برخی در دولت کره جنوبی استنباط می کنند که این کشور باید فعالانه تر در چارچوب چندجانبه تحت رهبری غرب برای مقابله با چین مشارکت داشته باشد. آنها با اطمینان معتقدند که چین وارد دوئل با کره جنوبی نمی شود اگر سئول در این چارچوب های چند جانبه قارر گیرد، زیرا سایر کشورها برای کمک به کره جنوبی شتاب خواهند کرد.