یک خبرنگار آمریکایی بر اثر اصابت گلوله جان باخت


تهران- ایرنا- یک نفر از دو روزنامه نگار آمریکایی «فلوریدا تی وی» هنگام تهیه گزارش خبری در «اورلاندو » در ایالت فلوریدا، بر اثر اصابت گلوله جان باخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038352/%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA