۵ کشته در حملات هوایی نظامیان میانمار


تهران -ایرنا- دست کم ۵ تن از جمله یک مادر و کودکش روز شنبه در حملات هوایی نظامیان در شرق میانمار جان خود را از دست دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998547/%DB%B5-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1