سناریوی جدید غرب برای چین ستیزی


تهران- ایرنا- غرب به محوریت آمریکا که نسبت به چشم‌انداز چین ۲۰۵۰ نگران و نقشه تنش‌زای خود را در قضیه تایوان نقش بر آب می‌بیند، پروژه دیگری را با هدف تضعیف بزرگترین رقیب و متحد روسیه در بحران اوکراین در پیش گرفته که عبارتند از دامن زدن به ناآرامی‌ های داخلی چین.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958726/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C